कावासोती नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

कावासोती नगरपालिका नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित एक नगरपालिका हो । नगरउन्मुख क्षेत्रहरुलाई नगरपालिका घोषणा गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति अनरुप २०७१ बैशाख २५ गते नेपाल सरकारको निर्णयवाट साविकको शिबमन्दिर, कावासोती, पिठौली र अग्र्यौली गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर कावासोती नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । यस नगरपालिकाको जम्मा घरधुरी संख्या १२८६६ छ भने जम्मा जनसंख्या ५६७८८ छ र यसमा पुरुषको संख्या २६०९१ र महिलाको संख्या ३०६९७ रहेको छ यो तथ्याङ्क २०६८ को राष्ट्रि जनगणना अनुसार लिएको हो । १६ वडाहरुमा विभाजित नगरपालिका क्षेत्र साविकको शिवमन्दिर गा.वि.स. परिसरवाट नगरपालिकाको मुख्य कार्य सञ्चालन हुँदै आए पनि साविक कावासोती, पिठौली र अग्र्यौलीमा समेत संयुक्त वडा कार्यालयको रुपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।
यस नगरपालिकामा विभिन्न जातजातिहरुको एक समानको सौहद्रापूर्ण बसोेवास रहेको पाईन्छ । यस नगरपालिकामा बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातिहरु यस प्रकार रहेका छन । क्षेत्री, पहाडी ब्राम्हण, मगर, थारु, तामाङ्ग, नेवार, मुसलमान, कामी, गुरुङ, दमई, डोली, ठकुरी, सार्की, तेली, सन्यासी, दशनामी, मुसहर, खट्बनियाँ, कुमाल, कानु, नुनिया, मारवाणी, दराई, भोटे, वादि, राई, यादव, हजाम ठाकुर, माझी, राजपुत, बाराई, विन अन्य, तराई अन्य आदिको मिश्रित वसोवास रहेको छ । यो तथ्याङ्क २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार लिएको हो ।
यस नगरपालिका ऐतिहासिक महत्व बोकेको सास्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण धार्मिक तथा ऐतिहासिक पवित्र शक्तिपिठ, धार्मिक स्थलहरु लगायत विभिन्न जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्वीहरुको साझा बसोबास भएको यस नगरपालिकामा धार्मिक, पर्यटकिय तथा आर्थिक रुपले आफैमा आत्मानिर्भर रहन प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो ।

 

क)    वडा नं.१–६ सम्मको सामान्य चिनारी:
नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित एक गा.वि.स हो । यस गा.वि.स.को जम्मा घरधुरी संख्या ५३९५ छ भने जनसंख्यामा पुरुषको संख्या १०५७६ र महिलाको संख्या १२६७८ गरी जम्मा जनसंख्या २३२५४ तथ्याङ्क रहेको छ । यस गा.वि.स.मा विभिन्न जातजातिहरुको एक समानको सौहद्रापूर्ण बसोेवास रहेको पाईन्छ । यस गा.वि.स.मा बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातिहरु यस प्रकार रहेका छन् । क्षेत्री, पहाडी ब्राम्हण, मगर, थारु, तामाङ्ग, नेवार, मुसलमान, कामी, यादव, राई, गुरुङ, दमई, डोली, ठकुरी, सार्की, तेली, सन्यासी, दशनामी, तराई छ । ब्राम्हण, खट्बनियाँ, घर्ती, भुजेल, मल्लह, कुमाल, हजाम, ठाकुर, कानु, माझी, राजपुत, बाराई, विन, बादि, अन्य, तराई अन्य आदिको मिश्रित वसोवास रहेको छ । यो तथ्याङ्क २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार लिएको हो ।

ख)    वडा नं.७–१० सम्मको सामान्य चिनारीः
नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित एक गा.वि.स हो । यस गा.वि.स.को जम्मा घरधुरी संख्या २८७० छ भने जनसंख्यामा पुरुषको संख्या ५७८७ र महिलाको संख्या ६६२३ गरी जम्मा जनसंख्या १२४१० तथ्याङ्क रहेको छ । यस गा.वि.स.मा विभिन्न जातजातिहरुको एक समानको सौहद्रापूर्ण बसोेवास रहेको पाईन्छ । यस गा.वि.स.मा बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातिहरु यस प्रकार रहेका छन । क्षेत्री, पहाडी ब्राम्हण, मगर, थारु, तामाङ्ग, नेवार, मुसलमान, कामी, गुरुङ, दमई, डोली, ठकुरी, सार्की, सन्यासी, दशनामी, मुसहर, खट्बनियाँ, कुमाल, कानु, मारवाणी, दराई, बोटे, माझी अन्य आदिको मिश्रित वसोवास रहेको छ । यो तथ्याङ्क २०६८ को राष्ट्रि जनगणना अनुसार लिएको हो ।

ग)    वडा नं.११–१३ सम्मको सामान्य चिनारीः
नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित एक गा.वि.स हो । यस गा.वि.स.को जम्मा घरधुरी संख्या १८५१ छ भने जनसंख्यामा पुरुषको संख्या ३७३३ र महिलाको संख्या ४४६८ गरी जम्मा जनसंख्या ८२०१ तथ्याङ्क रहेको छ । यस गा.वि.स.मा विभिन्न जातजातिहरुको एक समानको सौहद्रापूर्ण बसोेवास रहेको पाईन्छ । यस गा.वि.स.मा बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातिहरु यस प्रकार रहेका छन । क्षेत्री, पहाडी ब्राम्हण, मगर, थारु, तामाङ्ग, नेवार, मुसलमान, कामी, राई, गुरुङ, दमई, डोली, ठकुरी, सार्की, सन्यासी, दशनामी, मुसहर, घर्ती, भुजेल, माझी, दराई, बोटे, वादि, अन्य, तराई अन्य आदिको मिश्रित वसोवास रहेको छ । यो तथ्याङ्क २०६८ को राष्ट्रि जनगणना अनुसार लिएको हो ।

घ)     वडा नं.१४–१६ सम्मको सामान्य चिनारीः
नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने नवलपरासी जिल्लामा अवस्थित एक गा.वि.स हो । यस गा.वि.स.को जम्मा घरधुरी संख्या २७५० छ भने जनसंख्यामा पुरुषको संख्या ५९९५ र महिलाको संख्या ६९२८ गरी जम्मा जनसंख्या १२९२३ तथ्याङ्क रहेको छ । यस गा.वि.स.मा विभिन्न जातजातिहरुको एक समानको सौहद्रापूर्ण बसोेवास रहेको पाईन्छ । यस गा.वि.स.मा बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातिहरु यस प्रकार रहेका छन । क्षेत्री, पहाडी ब्राम्हण, मगर, थारु, तामाङ्ग, नेवार, मुसलमान, कामी, गुरुङ, दमई, डोली, ठकुरी, सार्की, सन्यासी, दशनामी, मुसहर, खट्बनियाँ, कुमाल, लोहार, बोटे, वादि, अन्य, दराई अन्य आदिको मिश्रित वसोवास रहेको छ । यो तथ्याङ्क २०६८ को राष्ट्रि जनगणना अनुसार लिएको हो ।