तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
60% (29 votes)
ठीकै
27% (13 votes)
नराम्रो
13% (6 votes)
Total votes: 48