कावासोती नगरपालिका
काे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

अा.व.०७४/०७५ काे लागि बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण (चाैथाे नगर परिषद्) कार्यक्रमका झलकहरु