आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न कावासोती नगरपालिका र कालीगण्डकी हेल्थ फाउन्डेशन प्रा.लि. वीच सम्झौताको केही झलक