जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रय

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रय आजबाट सुरु भएको छ। जसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला।

आवश्यक कागजपत्रहरु

  1. नागरिकताको फोटोकपी
  2. २ प्रति फोटो
  3. निवेदन