मिन बहादुर लामा

Phone: 
९८५७०४१९९२
Section: 
वडा सचिव वडा नं. ५