वडा नं. १

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :रिट्टेपानी
जनसंख्या : ५१७९
वडा सचिवको नाम : अारती लामिछाने
सम्पर्क नम्बर : 

Nepali