वडा नं. १५

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :गाेच्छडा
जनसंख्या : ३८४९
वडा सचिवको नाम : डिल्ली राम थनेत
सम्पर्क नम्बर : 

Nepali