वडा नं. १६

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :डण्डा वजार
जनसंख्या : ४२७२
वडा सचिवको नाम : दिनेश खनाल
सम्पर्क नम्बर : 

Nepali