FAQs Complain Problems

संक्षिप्त परिचय

१. नगरपालिकाको नाम :कावासोती नगरपालिका               जिल्ला: नवलपरासी(ब.सु.पु.) 

२. नगरपालिका स्थापना वर्ष: २०७१

३. नगरपालिकाको केन्द्र: शिवमन्दिर

टेलिफोन नं ०७८-५४०१७० ,    ईमेल ठेगाना:kawasotimunicipality2014@gmail.com, ito.kawasotimun@gmail.com
४. वडा संख्या : १७

५. जनसंख्या :६२,४२१( महिला: ३३,८०५, पुरुष: २८,६१६)

६. घरधुरी : १४,१०४

७. क्षेत्रफल(बर्ग कि.मी.): १०८.३४ बर्ग कि.मी.

९. पदाधिकारी विवरण :

  • चन्द्र कुमारी पुन                 नगर प्रमुख          ९८५७०४६२१२
  • प्रेम शंकर मर्दनिया थारु       नगर उपप्रमुख     ९८५७०४६२१३

१०. साक्षरता प्रतिशत : ९८%

११. विद्यालयहरुको संख्या :

  •  प्रा.वि: २६
  • मा.वि: ४
  • उच्च मा.वि.: १२
  • क्याम्पस: १

१३. नगरपालिका भित्र सरकारी कारोवार गर्ने बैँक : १(रा.वा.बैङ्क)

१४. प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु : पोखरी ताल, होमस्टे, महाराजस्थान

१५. प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरु : कावासोती, डण्डा

१६. संचालनमा रहेका एफ्.एम्. रेडियो संख्या : ४

१७. स्थानिय तहमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका संख्या : ४

१८. संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या : ४७

१९. चालु अवस्थामा रहेका दमकल संख्या : १