मिन बहादुर लामा

Designation:

Phone: 
९८५७०४१९९२
Section: 
कम्प्युटर अपरेटर तथा सुचना शाखा