FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
58% (55 votes)
ठीकै
23% (22 votes)
नराम्रो
19% (18 votes)
Total votes: 95