FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
60% (51 votes)
ठीकै
24% (20 votes)
नराम्रो
16% (14 votes)
Total votes: 85