FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
56% (62 votes)
ठीकै
28% (31 votes)
नराम्रो
16% (18 votes)
Total votes: 111