कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रोशन ज्ञवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५७६४११११
रमेश घर्ती लेखा अधिकृत लेखा rameshg1660@gmail.com ९८५७६२१५६५
राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा बरिष्ठ अधिकृत साताैँ तह rajendra.sapkota32@gmail.com ९८५७०४५२७७
आर्किटेक्ट इन्जिनियर पवन रुपाखेती सूचना अधिकारी सुचना अधिकारी ९८५७०४१४१५
होमनाथ काफ्ले शाखा अधिकृत hn.kafle123@gmail.com ९८४३४८८२७५
निरोज दाहाल बरिष्ठ इन्जिनियर
रुपेश बाबु गिरी सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि ito.kawasotimun@gmail.com ९८५७०४००८३
राजेन्द्रप्रसाद देवकोटा ना.सु devkotarajandra2016@gmail.com ९८५७०२४३३५
रमेश डि. सी. सव.इन्जिनियर
दिपक पौडेल खरिदार
बालकृष्ण सुवेदी खरिदार वडा सचिव Balaksubedi459@gmail.com ९८५६०३७४०९
डिल्ली राम थनेत खरिदार राजस्व शाखा ९८४३६१७००९
जिवलाल पाण्डे खरिदार राजस्व शाखा (एकिकृत सम्पत्ति कर) ९८४४७४६०८१
दिपेन्द्र खड्का अमिन ९८४७९९४८८७
दिनेश भण्डारी ना.सु वडा सचिव (११-१३) ९८६७३३५४८९
दिनेश खनाल ना.सु वडा सचिव (१४-१६) ९८४७४२८१९३
राम नारायण चाैधरी खरिदार प्राविधिक (अ.स.र्इ.) ९८४७०७३५१२
महेन्द्र बस्ताकाेटी खरिदार प्रशासन ९८५७०४१५८१
धना ज्ञवाली खरिदार राजस्व शाखा (एकिकृत सम्पत्ति कर)
बिष्णु प्रसाद मिश्र खरिदार नक्सा पास शाखा
जिवन रार्इ खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं.१७) ९८०७४८८५४९
मिना चापागाइ(पाण्डे) कार्यालय सहयोगी ९८६७१७५५६०