कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद लम्साल कार्यकारी अधिकृत कार्यालय प्रमुख
राम प्रसाद भण्डारी लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४७०३४१७९
निरोज दाहाल इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख - सिभिल इन्जिनियर ९८५७०४१७९७
ममता जि.सि. इन्जिनियर LGCDP ९८४१३४२६००
संगीता सुवेदी शाखा अधिकृत अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत (वातावरण विद्) ९८४९१६३६७४
रमेश डि. सी. सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४४४९८६५०
बिनाेद अर्याल सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४७५१४५३०
मिन बहादुर लामा ना.सु कम्प्युटर अपरेटर तथा सुचना शाखा ९८५७०४१९९२
गणेश प्रसाद काेइराला ना.सु वडा सचिव (१-६) ९८४७०४०१०९
अम्बिका पंज्ञानी ना.सु वडा सचिव (७-१०) ९८६६८४५११५
दिनेश भण्डारी ना.सु वडा सचिव (११-१३) ९८६७३३५४८९
दिनेश खनाल ना.सु वडा सचिव (१४-१६) ९८४७४२८१९३
राम नारायण चाैधरी खरिदार प्राविधिक (अ.स.र्इ.) ९८४७०७३५१२
महेन्द्र बस्ताकाेटी खरिदार प्रशासन ९८५७०४१५८१
जिवलाल पाण्डे खरिदार राजस्व शाखा (एकिकृत सम्पत्ति कर) 9844746081
धना ज्ञवाली खरिदार राजस्व शाखा (एकिकृत सम्पत्ति कर)
बिष्णु प्रसाद मिश्र खरिदार नक्सा पास शाखा
डिल्ली राम थनेत खरिदार राजस्व शाखा 9843617009
इश्वरी सुवेदी खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं.१-६) ९८४७०३६४३१
विनय वस्ती खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं.७-१०) ९८४७००७१८५
जिवन रार्इ खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं.१७) ९८०७४८८५४९
दिपेन्द्र खड्का अमिन 9847994887
पवन रुपाखेती सूचना अधिकारी ९८५७०४१४१५