FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
48% (98 votes)
ठीकै
28% (56 votes)
नराम्रो
24% (49 votes)
Total votes: 203