FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
52% (75 votes)
ठीकै
29% (42 votes)
नराम्रो
19% (28 votes)
Total votes: 145