FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
51% (76 votes)
ठीकै
28% (42 votes)
नराम्रो
21% (31 votes)
Total votes: 149