FAQs Complain Problems

आबेदन दिनु भएका दिर्घ रोगीहरुको मासिक ५००० उपचार खर्च ३ महिनाको निकासा भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबुझ्ने तपसिल बमोजिमका बिरामीलाई नगरपालिकामा चेक बुझ्नको लागि अनुरोध छ |

Supporting Documents: