FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
47% (172 votes)
ठीकै
29% (104 votes)
नराम्रो
24% (88 votes)
Total votes: 364