FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
49% (224 votes)
ठीकै
27% (126 votes)
नराम्रो
24% (111 votes)
Total votes: 461