FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
48% (115 votes)
ठीकै
28% (66 votes)
नराम्रो
25% (59 votes)
Total votes: 240