FAQs Complain Problems

कावासोती नगरपालिका घरधुरी संख्या कति छ ?

कावासोती नगरपालिकाको जम्मा घरधुरी संख्या १४,१०४ रहेको छ ।