FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कार्य शैलीलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
100% (5 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ ।
0% (0 votes)
Total votes: 5