FAQs Complain Problems

वडा नं. १०

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :मगरकाेट
जनसंख्या : २३६४
वडा सचिवको नाम : गाेपाल ढकाल
सम्पर्क नम्बर :