FAQs Complain Problems

वडा नं. २

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :पञ्चकन्या चाेक
जनसंख्या : ५३५०
वडा सचिवको नाम : धना ज्ञवाली
सम्पर्क नम्बर : 

वडा जनप्रतिनिधि