FAQs Complain Problems

वडा नं. ४

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :हसाैरा
जनसंख्या : २५९०
वडा सचिवको नाम : राम नारायण चाैधरी
सम्पर्क नम्बर :