FAQs Complain Problems

वडा नं. ९

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :समावेशी चाेक
जनसंख्या : १५२२
वडा सचिवको नाम : दिपक पाैडेल
सम्पर्क नम्बर :