FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रय

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रय आजबाट सुरु भएको छ। जसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला।

आवश्यक कागजपत्रहरु

  1. नागरिकताको फोटोकपी
  2. २ प्रति फोटो
  3. निवेदन